Login

Kontakt

 

Styret i Mo Vinklubb er for tiden:

Svein Arne Solbakk, leder

Nils Ivar Sagrabb

Tommy Skog

Jan Terje Fossland (vinfaglig ansvarlig og primus motor)

Kjell Petter Dahlmo

 

E-post til klubben kan sendes til svein.solbakk@nb.no .

Telefon: 906 59 457

2015-03-07 22:11:53