Login

Om Mo Vinklubb

 

Mo Vinklubb ble stiftet i november 1990 etter initiativ fra personer i restaurantbransjen og i opplæringsmiljøet i restaurantfag på Mo -(kokkeskolen/Opplæringskontoret for hotell og restaurant).

Det første styret besto av Jan Terje Fossland (Holmen Hotell), Terje Holberg (Kongsv.vg.skole), Svein Solhaug (Kongsv.vg.skole) og Palmer Stranden (Meyergården Hotell).

Det første møtet ble holdt på Holmen Hotell, men møtevirksomheten ble etter hvert flyttet til lokalene til Konsgsvegen vg.skole, som da holdt til i sentrum.

På vårparten i 1991 ble det valgt et nytt styre, bestående av Jan Terje Fossland (formann), Per Edvardsen (sekretær) og Willy Pettersen (kasserer). Dette styret har fungert uavbrutt siden da, men ble avløst etter eget ønske på årsmøtet i 2008. Det nye styret består av Svein Arne Solbakken, Nils Ivar Sagrabb, Tommy Skog og Kjell Petter Dahlmo. I 2010 utvidet man styret med ett medlem - Jan Terje Fossland.

Klubbens årsmøter har etter hvert blitt en viktig sosial begivenhet, og har i løpet av årene blitt avholdt en rekke steder. Nevnes kan Holmen Hotell, Sånninggården, Meyergården Hotell og Laisaliden. Sistnevnte har vært arena for de siste årsmøtene, og ser ut til å bli klubbens faste årsmøtearena.

Mo Vinklubb har fra starten vært en klubb der det vinfaglige har stått sentralt. Hvert medlemsmøte har et eget vinrelatert tema, der f.eks. druesorter, vindistrikter, vinland og vinprodusenter kan være utgangspunktet. Etter hvert har også mat- og vinkombinasjoner fått større betydning, og siden 1994 har alle møtene blitt avsluttet med et godt måltid. Dette ble introdusert da møtene ble flyttet til Holmen Hotell, og klubbens medlemmer hadde mange positive matopplevelser her.

I 2000 ble møteaktiviteten igjen lagt til Kongsvegen vg. Skole VK1, og det ble da innført en ordning med en egen matkomité for hvert møte som fikk ansvaret for bespisningen. Dette er en ordning som har fungert meget bra, og som har gitt klubben et nytt løft.

Noe som er verdt å nevne i den sammenhengen er også at klubben siden 1992 har hatt et mat- og vinmøte i november hvert år, der elever fra VK1 kokk- og servitør har tilberedt og servert smakfulle og stilige måltider for klubbens medlemmer, en ordning som klubben ønsker å fortsette med.

I 1998 ble det første klubbmesterskapet arrangert (i forb.med årsmøtet), der medlemmene i tomannslag konkurrerer i vinkunnskap og blindsmaking. Dette har blitt en viktig begivenhet for medlemmene, og klubbmesterskapstittelen henger høyt!

Mo Vinklubb har enkelte år satset på foredragsholdere utenfra, og kjente vinnavn som Karl Arne Berg, Arnold Myhre, Arne Ronold og Christopher Moestue har gjestet klubben med sine kunnskaper og erfaring. Christophers flaske med Bonnes Mares 1964 ga smaksopplevelser som ikke glemmes så lett!

Klubben har siden 1992 kjøpt inn en del viner for langtidslagring, en kontinuerlig prosess som har bidratt til at klubbens medlemmer har hatt tilgang på store viner som normalt ligger utenfor de flestes rekkevidde privat. Blant flaskene i klubbens nåværende vinkjeller kan nevnes navn som Ch.Haut-Brion, Ch.Latour, Ch.Palmer, Barca Velha, Montrachet og Castillo Ygay.

Mo Vinklubb har i 2013 ca. 35 medlemmer. Se klubbens vedtekter for nærmere informasjon om klubbens virksomhet.

2013-01-30 17:21:54